Radová a individuálna výstavba rodinných domov

3D_View_2Obec Lubina roku 2012 rozvíja myšlienku výstavby nájomných bytov pre široké spektrum obyvateľstva. V prvom kroku by sme chceli začať s výstavbou bytového domu s nájomnými bytmi v lokalite „Pri Cimentáku“ vedľa už stojacich bytoviek. K dispozícii budú 1, 2 i 3 izbové nájomné byty v celkovom počte ôsmych bytových jednotiek. Záujemci o takýto druh bývania sa môžu písomne prihlásiť obecnému úradu do 30. mája 2012.

 

Nezanedbateľnou a pre nás dôležitou lokalitou je zóna OHOLÍN, kde sa snažíme vytvoriť celý stavebný obvod pre radovú i individuálnu výstavbu rodinných domov. Dňa 2. marca 2012 sa konala prezentácia možnej výstavby rodinných domov zlúčených do radovej výstavby z dôvodu možnosti financovania prostredníctvom ŠFRB za veľmi výhodných podmienok. Tieto bytové domy sú koncipované neštandardným spôsobom a preto zaujímavým i z pohľadu kvality bývania. K nim bude samozrejme priradený i veľkosťou prislúchajúci pozemok, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou domu. Nezanedbateľným faktom je cena celého projektu a následný prechod do vlastníctva obyvateľa.

Podrobné informácie týkajúce sa radovej výstavby i možnosti individuálnej výstavby rodinných domov v lokalite OHOLÍN získate u starostu obce a obecnej stránke. Verím, že naša ponuka osloví viacerých potenciálnych záujemcov o kvalitné a cenovo prístupné podmienky, ktoré sú oproti ostatným nadštandardne ústretové.