Ako vybavíte

Sekcia s názvom "Ako vybavíte" vznikla za účelom zjednodušiť a sprehľadniť občanom, ako aj návštevníkom obce Lubina, postup pri vybavovaní úradných záležitostí. V tejto sekcii nájdete aj tlačivá a iné dôležité informácie pre úradný styk s OcÚ.