Výrub drevín

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
 • plné znenie zákona môžete nájsť na www.slov-lex.sk/domov
Potrebné doklady a dokumenty
Poplatky
 • poplatok sa hradí pri podaní žiadosti: 10 Eur/fyzická osoba, 100 Eur/právnická osoba
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
 • v zmysle ust. § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • V prípade výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. treba dodržať ust. § 47 ods. 6 uvedeného zákona a predložiť na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození do 5 dní odo dňa výrubu dreviny s tým, že k Oznámeniu sa prikladá aj fotodokumentácia dreviny pred výrubom a po výrube. Oznámenie nie je spoplatnené.
 • Tlačivo: file-doc Oznámeni  o výrube pri bezprostrednom ohrození,  pdf_small Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození


  Kontakt

  • Ing. Simona Štepanovicová, 
  • Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  • tel.: 032/7778 169, mobil: 0917/108 604