Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

suSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi aj obec Lubina. Do zisťovania je zaradených cca 
2 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.
Ďalšie informácie...
 
 

Čarovne rozprávkovo na vrchu Roh

titulka

Mesiac jún, okrem toho, že je predzvesťou blížiaceho sa konca školského roka, je pre deti aj mesiacom, kedy oslavujú svoj sviatok. Oslava tohtoročného sviatku dňa detí v obci Lubina pripadla na 11. jún 2017. Všetky podujatia, ktoré sa konajú pod holým nebom sú závislé od počasia a nepriaznivé počasie dokáže zmariť aj tú najlepšie zorganizovanú akciu. Asi nás tam hore má niekto naozaj rád, keď nám v nedeľu doprial ukážkový krásny letný deň.

Ďalšie informácie...
 

Dovolenka v ordinácii MUDr. Martiny Šmídovej

V dňoch od 12. do 16. júna 2017
sa v ordinácii MUDr. Martiny Šmídovej
nebude
o r d i n o v a ť
z dôvodu čerpania dovolenky.

 

2. ročník LUBINSKÁ KOSA

IMGS8662

Šelichto kto móžete nachystajte "Rakušanky a v sobotu hybaj ho ukázat svoje kosecké zručnosti na 2. ročník Lubinskej kosy! A kerí z vás bude friškí, aj dzečo dostane. Tak nesedz doma, račiéj príc, frajjér! P. S.: Hlanní a smanní? Na to zabunni! Aj muziga bude!


A veru, tak aj bolo - kosecké zručnosti predvedené, tie najlepšie aj ocenené, o hlade ani o smäde nikto nezostal a ešte si všetci aj svorne zanôtili.

Minulý rok bolo v obci úspešne započaté jedno krásne podujatie pod názvom "Lubinská kosa". To, čo bolo kedysi pre našich predkov úplnou samozrejmosťou, nemali totiž také technické vymoženosti ako my dnes, nabralo iný - súťažný - rozmer. Súťaž v kosení ručnou kosou bola od svojho začiatku odsúdená na úspech - veď ten lahodný zvuk kosy, vôňa pokosenej trávy, krásne odevy, pestrofarebné kroje, ľudové piesne a ľudia - kosci, nesúťažiaci..., hrdosť na svoj kraj, svoju rodnú dedinku, tradície - to je to, čo je hnacím motorom pri organizácii takéhoto podujatia.

Ďalšie informácie...
 

Pozvánka na zdravotnú prednášku

MS SČK v Miškech Dedinke a MOS Miškech Dedinka
vás pozývajú dňa 16. júna 2017 (piatok) o 17:30 hod.
do Osvetového domu Milana Hodžu v Miškech Dedinke
na zdravotnú prednášku
MUDr. Silvie Vadinovej - odbornej lekárky
z ambulancie diabetologickej, porúch látkovej premeny a výživy
na tému:

"Cukrovka, jej príčiny, liečba a prevencia."

 


Stránka 1 z 70