ZBER PAPIERA V OBCI

zberVážení občania a obyvatelia obce, 

tí, ktorí máte papier určený do zberu (noviny, časopisy, knihy, kartón), môžete ho priviezť - pevne zviazaný - do kontajnera, ktorý je pristavený pred vchodom do budovy ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina
(pánovi školníkovi) počas pracovných dní od
7.00 hod. do 15.00 hod. Zber papiera počas dvoch týždňov od 19. apríla 2017. 

 

POVINNÉ OČKOVANIE PSOV V OBCI LUBINA - 20. máj 2017


pesVážení občania, 


v sobotu 20. mája 2017 sa v obci Lubina uskutoční povinné očkovanie psov podľa harmonogramu.

Ďalšie informácie...
 

ZBER ELEKTROODPADU V OBCI

elektroodpadVážení občania, 

oznamujeme vám, že od 24. apríla do 1. mája 2017 bude v obci prebiehať zber elektroodpadu. 
Elektroodpad musí byť uložený na zberné miesto, ktorým je dvor za Obecným úradom, a ktoré musí byť uzamknuté!

Ďalšie informácie...
 

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov


vajk

Krásne prežitie sviatkov Veľkej noci

želá
Obec Lubina 

 

   


Stránka 1 z 67