Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zdroj: www.tnos.sk

Z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK) dňa 23. 11. 2015 dodatok k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne (ďalej TNOS).

TNOS bude v súlade s platným zákonom vykonávať odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území TSK a má povinnosť viesť evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území TSK.

TNOS na základe poverenia TSK vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zo zoznamu. Údaje zo zoznamu poskytne Národnému osvetovému centru, ktoré je poverené vedením centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby obsahuje:

  • názov kolektívu alebo meno a priezvisko jednotlivca,
  • sídlo alebo miesto pôsobnosti kolektívu alebo jednotlivca,
  • údaj o právnej subjektivite, ak ide o kolektív,
  • dátum začiatku a dátum ukončenia záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorby,
  • údaje o záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorbe kolektívu alebo jednotlivca,
  • telefónne číslo, e-mailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať do 30.3.2016 e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo poštou na adresu Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.file-doc Zoznam kolektívov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby

pdf_small Zoznam kolektívov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby

file-doc Zoznam jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby 

pdf_small Zoznam jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby