Zdravotná prednáška - pozvánka

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Miškech Dedinka a Miestne osvetové stredisko Miškech Dedinka
pozývajú všetkých občanov dňa 18. marca 2016, t. j. v piatok o 18.00 hod.
do Osvetového domu Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke
na zdravotnú prednášku MUDr. Radovana Ammera - odborného lekára ORL
(ušné - nosné - krčné) Nemocnica Myjava.


Prednáška bude zameraná na tému:
"Poruchy čuchu a sluchu, ich príčiny a liečba."