HASIČI UPOZORŇUJÚ!

oheVážení občania, 

v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie, ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.


Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty!
- nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- nefajčite v lesoch!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská!
- pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmia a správajte sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.