Oznam o preberaní daňových priznaní mimo sídiel organizačných zložiek DÚ Trenčín

fin.sprva
Daňový úrad Trenčín oznamuje, že dňa 31.3.2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. zabezpečuje preberanie daňových priznaní k dani z príjmov aj mimo sídla pobočky Daňového úradu Trenčín v Novom Meste nad Váhom v meste:
- Stará Turá, Družstevná 492/2 (budova bývalého sídla kontaktného miesta DÚ)