POVINNÉ OČKOVANIE PSOV V OBCI LUBINA - 14. máj 2016

Vážení občania, 

v sobotu 14. mája 2016 sa v obci Lubina uskutoční povinné očkovanie psov podľa nasledovného harmonogramu:

Lubina - Kultúrny dom G. Zocha 8.00 - 9.00 hod.
Hrabové - zastávka 9.15 - 9.30 hod.
Hrnčiarové - obchod 9.45 - 10.15 hod.
Miškech Dedinka - Osvetový dom Dr. M. Hodžu 10.30 - 10.45 hod.
U Valenčíkov - križovatka 11.00 - 11.15 hod.
Podkozince - bývalý obchod 11.30 - 12.00 hod.
Barina - zastávka 12.15 - 12.30 hod.
U Kľačkov - zastávka 12.35 - 12.45 hod.

 
Poplatok za psa je 5 Eur.