SNP - Večne živý odkaz

Kvietky_od_det_z_DFs_Javorinka_Mikech_DedinkaKaždoročne si pripomíname pohnuté roky našej histórie, prichádzame si uctiť pamiatku tých, ktorí v boji proti okupantom za slobodu národa položili to najcennejšie – svoj život. Nikto z nich nebojoval pre slávu, preto aby vošiel do dejín, na stránky učebníc a mal postavený pamätník. Bojovali za svoju slobodu, za slobodný, šťastný život svojich detí, za svoju rodnú reč, za svoje presvedčenie. Kapitán Miloš Uher by iste radšej videl rásť svoju malú dcéru Zorku; jeho druhovia by radšej boli zostarli po boku svojich žien, tešiac sa zo svojich detí, vnúčat. Nebolo im to osudom dopriate. Ale nám áno. My žijeme slobodný život aj vďaka nim vo svojej vlasti. Rozprávame ľubozvučnou slovenčinou, slobodne pracujeme, vyjadrujeme svoj názor, svoje presvedčenie. Sme to my, kto sme nositeľmi odkazu našich predkov a závisí od nás, ako s týmto odkazom naložíme. Sme naň však dostatočne hrdí? Vieme si predstaviť seba na ich mieste? - obetovať svoje sny, opustiť svoju rodinu, vystaviť sa strate života v záujme zabezpečenia slobodnej budúcnosti pre nasledujúce generácie? Na to, nech si skúsi odpovedať každý sám.  To, že každoročne stojíme pred pamätníkom na vrchu Roh a spomíname, je to najmenej, čo môžeme urobiť.


Krajské oslavy 72. výročia sa začali v nedeľu 28. augusta stretnutím pozvaných hostí na pôde Obecného úradu v Lubine a následne položením venca k domu, v ktorom žil kpt. Miloš Uher za prítomnosti zástupcu starostu obce Lubina Ivana Krúpu, ktorý predniesol slávnostný príhovor, poslancov OZ v Lubine: Ing. Ivety Petrovičovej, Branislava Znachora, Pavla Čameka; prednostky OcÚ Ing. Simony Štepanovicovej, Petra Placáka, syna genmjr. v. v. prof. MUDr. Bedřicha Placáka – lekára II. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina, predstaviteľov samospráv, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), ďalších hostí ako aj občanov obce. Ústredná rada (ÚR) SZPB v Bratislave udelila Pamätnú medailu M. R. Štefánika III. stupňa za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradícií a odkazu boja za slobodu a proti fašizmu, ktorú si pri tejto príležitosti z rúk tajomníka ÚR SZPB v Bratislave Viliama Longauera, ktorý predniesol slávnostný príhovor, a predsedu Oblastnej org. SZPB Nové Mesto nad Váhom Jána Hulínka prevzali: Miroslav Brdo, Ing. Pavel Bahník, Ing. Ján Hargaš, PhD. – členovia Oblastnej organizácie SZPB NMnV. Zástupcovia Klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom odovzdali Pamätnú medailu kpt. Miloša Uhra:

I. stupňa: genmjr. v. v. prof. MUDr. Bedřichovi Placákovi – lekárovi II. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina In memoriam za zásluhy v Národno-oslobodzovacom boji (NOB), v boji proti fažizmu a nacizmu, priamy účastník SNP – pamätnú medailu prevzal jeho syn Petr Placák; II. stupňa: Jánovi Hulínkovi (aktívne dlhodobo rozvíja tradície NOB nášho ľudu v podjavorinsko-podbradlianskom regióne), III. stupňa: Emilovi Janovicovi (dlhodobo propaguje myšlienky NOB nášho ľudu v podjavorinsko-podbradlianskom kraji), Viliamovi Solovičovi (propaguje NOB nášho ľudu a činnosť SZPB v Bojovníku, Kopaničiari Expres), Milanovi Zemanovičovi (aktívne sa podieľal na obnove amfiteátra pod vrchom Roh, dlhodobo propaguje myšlienky NOB nášho ľudu v podjavorinsko-podbradlianskom regióne).

Spomienkové podujatie pri pamätníku padlých na vrchu Roh sa začalo pietnym aktom kladenia vencov za účasti poslanca NR SR Dušana Bublavého, veliteľa sídla prezidenta SR plk. Norberta Kádeka, ktorý položil veniec za Kanceláriu prezidenta SR, za Ministerstvo obrany SR a Generálny štáb OZ SR brigádneho generála Ľubomíra Gacka, staršieho asistenta pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Jevgenij Karpuchova, Andrey Augustínovej, prednostky Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, podpredsedu TSK Jozefa Trstenského, poslankyne TSK Kvetoslavy Hejbalovej, riaditeľa ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom Vladimíra Sumbala, tajomníka Ústrednej rady SZPB v Bratislave Viliama Longauera, predsedu Oblastnej organizácie SZPB v Novom Meste nad Váhom Jána Hulínka, zástupcu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, zástupcov OblV SZPB v Trenčíne, zástupcov Okresného výboru ČSBS Uherské Hradište, zástupcov Oblastného výboru ČSBS Kyjov a Valašské Meziříčí, prezidenta Klubu vojenských výsadkárov v SR plk. v. v. Jozefa Tučeka, zástupcov Klubu zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom a Piešťanoch, Petra Placáka - syna genmjr. v. v. prof. MUDr. Bedřicha Placáka, lekára II. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina, zástupcov ZO SZPB na Slovensku, predstaviteľov samosprávy obce Lubina: Ivana Krúpu – zástupcu starostu obce, poslancov OZ: Ing. Ivety Petrovičovej a Branislava Znachora, prednostky OcÚ Ing. Simony Štepanovicovej, primátorov miest a starostov obcí podjavorinsko – podbradlianskeho regiónu a všetkých tých, ktorí sa prišli pokloniť pamiatke padlých hrdinov v podjavorinsko – podbradlianskom odboji. Pamiatku padlých si uctili a kvety k pamätníku položili i deti z DFS Javorinka Miškech Dedinka – najmladší nositelia a šíritelia odkazu SNP. Po hymne Slovenskej republiky, ktorú odohrala Vojenská hudba OS SR, zarecitovala emotívnu báseň Ing. Katarína Kučerová. Slávnostné prejavy predniesli poslanec NR SR Dušan Bublavý, starší asistent pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Jevgenij Karpuchov a predseda Oblastnej organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom Ján Hulínek. Spomienkové podujatie ukončila Hymnická pieseň a nasledoval kultúrny program v amfiteátri, počas ktorého sprevádzala, tak ako aj pri pamätníku, Ing. Katarína Kučerová. Dychová hudba Lieskovanka z Horného Lieskova, Folklórny súbor Slnečnica z Piešťan, Skupina Silent trio z Bratislavy a Hudobná skupina Lagúna z Moravského Lieskového boli zárukou kvalitného kultúrneho zážitku. Stretnutie generácií pri Vatre priateľstva a bratstva sa konalo o 19.00 h a po jej zapálení boli oslavy ukončené v sprievode HS Lagúna.

Krajské oslavy 72. výročia SNP na vrchu Roh Lubina podporili: Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko.

 

Dovolím si na tomto mieste uviesť poďakovanie a to za pomoc pri príprave osláv, ktoré patrí: Ľubici Ostrovskej, Alene Srnánkovej, Inge Rubaninskej, Anne Martákovej, Branislavovi Znachorovi, Miroslavovi Sadloňovi, Vladimírovi Kollárovi, hasičom z DHZ Miškech Dedinka.
Osobitné poďakovanie parí rodičom detí z DFs Javorinka Miškech Dedinka, ktorí si našli čas a doviezli svoje deti, aby položili kvietok k pamätníku tým, na ktorých nesmieme zabudnúť!
Buďme vďační za svoj obyčajný, "všedný", slobodný život! 


Fotogaléria