Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Mesto nad Váhom

sprvaRegionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, je každý držiteľ koňovitých zvierat (aj jedného kusa) povinný zaregistrovať chov koňovitých zvierat na tlačive registrácia chovu (ktorého vzor si možno stiahnuť na internete plemenárskych služieb Slovenskej republiky alebo osobne vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Novom Meste nad Váhom).

Na základe schváleného tlačiva Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou centrálna evidencia hospodárskych zvierat pridelí každému žiadateľovi registračné číslo farmy.
Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa (vzor hlásenia je uvedený na plemenárskej stránke) zaslaním tohto hlásenia do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.