Oznámenie - údržba ochranného pásma vedenia VN

Spoločnosť EKOREM s. r. o. Lipany ako zmluvný dodávateľ služieb pre Západoslovenskú distribučnú a. s., Tím SEZ - Sever v Trenčíne pripravuje realizáciu prác na údržbe ochranného pásma nižšie uvedeného VN vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom prác je odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov ochrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení z dôvodu havarijného stavu na časti VN vedení. Názov stavby: VN 1032 Lubina časť Hrabové
Viac informácií pdf_small TU
pdf_small mapka