Keď 2 % majú zmysel

2_Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2016. Rozhodnutie, komu 2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.


 Možnosť poukázať 2 % dane nasledovným organizáciám v obci:

  • Rodičovské združenie pri Základnej škole Samuela Štúra Lubina s MŠ Lubina
  • DHZ Miškech Dedinka
  • OŠK Lubina
  • TJ Lubina kopanice
  • Občianske združenie Holubyho poľný kvet

Tlačivá získate aj obrátením sa na uvedené organizácie. 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina: 
2 % dane za rok 2016

Obecný športový klub Lubina
pdf_small Vyhlásenie - 2 % dane za rok 2016 OŠK Lubina


Občianske združenie Holubyho poľný kvet:
pdf_small Vyhlásenie - 2 % dane za rok 2016 - OZ Holubyho poľný kvet 
pdf_small Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016