Pietna spomienka v Cetune aj za účasti predstaviteľov z obce Lubina

DSC_4151V nedeľu 26. februára 2017 pri príležitosti spomienkovej udalosti - 72. výročia Partizánskeho boja v Cetune, kde svoj život položil kpt. Miloš Uher, rodák z Lubiny, položili vence vďaky k pamätníku padlých a umučených za obec Lubina prednostka OcÚ Ing. Simona Štepanovicová a poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Lubine
Mgr. Anna Machajdíková, za Základnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov podpredseda Milan Kopec a člen výboru Emil Janovic.szpb1
Zľava: Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Simona Štepanovicová
 
 szpb2
Zľava: Emil Janovic, Milan KopecTitulné foto: Robert Fritz
Foto predstaviteľov obce a ZO SZPB Lubina: Viliam Solovič