Zber kovových obalov v obci - oznam

Foto_kovy
Vážení občania, 


s účinnosťou od 1.1.2017 sa zmenila frekvencia zberu plastov - zber je realizovaný každý mesiac podľa časového harmonogramu.
K zberu plastov v obci sa pridáva aj zber kovových obalov. To znamená, že spred domácností sa spolu s plastami zbierajú aj kovové obaly! Na zber kovových obalov slúžia vrecia, ktoré sú k dispozícii k bezplatnému vyzdvihnutiu na obecnom úrade. Zber prebieha už od mesiaca máj 2017!Čo (ne) patrí medzi kovové obaly:

Patria sem: Pri separácii kovov sa myslí separovanie kovov, ktoré sú pri zakúpení výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) materiál, z ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod. Plechovky od nápojov sú používané pre alkoholické pivo, víno a tiež pre nealkoholické nápoje malinovky (coca cola, sprite, fanta,...), energetické nápoje, kávy a pod. Kovové obaly od nápojov je po skonzumovaní potrebné zmenšiť - stlačiť. 
Ďalej sem patria: krmivo pre psov v kovovom obale, alobal, kovové výrobky a súčiastky, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil, obaly zo sprejov a pod.
Kovové obaly z potravín po konzumácii treba umyť saponátom, aby sa odstránili zvyšky jedla. 


Medzi kovové obaly nepatrí: znečistené obaly - napr. obal zo zubnej pasty (patrí do zmiešaného odpadu), obaly z nebezpečných látok (farby, lepidlá, riedidlá, kovový šrot, nádoby od farieb, elektronický odpad). 

pdf_small Kalendár vývozu odpadu - obec a kopanice na rok 2017

pdf_small Kalendár vývozu odpadu - lokality na rok 2017