Pozvánka na zdravotnú prednášku

MS SČK v Miškech Dedinke a MOS Miškech Dedinka
vás pozývajú dňa 16. júna 2017 (piatok) o 17:30 hod.
do Osvetového domu Milana Hodžu v Miškech Dedinke
na zdravotnú prednášku
MUDr. Silvie Vadinovej - odbornej lekárky
z ambulancie diabetologickej, porúch látkovej premeny a výživy
na tému:

"Cukrovka, jej príčiny, liečba a prevencia."