Tradičné stretnutie občanov na Chríbe

MOS Miškech Dedinka, DHZ Lubina - Miškech Dedinka, DFS Javorinka, MS SČK Lubina -Miškech Dedinka srdečne pozývajú na Tradičné stretnutie občanov na Chríbe, ktoré sa uskutoční v sobotu - 8. júla 2017.


Program:
19:00 h - opekanie z vlastných zdrojov
20:30 h - ukážka techniky DHZ Lubina - Miškech Dedinka
21:00 h - tradičné zapálenie vatry na počesť majstra Jána Husa, spoločné spievanie piesne "Kto za pravdu horí"