Zmena umiestnenia zberového kontajneru na použitý kuchynský olej

kontajner_na_olej
Zberný kontajner na použitý kuchynský olej, masť a tuk bol opätovne umiestnený do priestorov Obecného úradu - podlažie, na ktorom sa nachádza pošta (vedľa lavičky na sedenie). Dôrazne žiadame občanov, aby do zberného kontajnera nevhadzovali iný druh komunálneho odpadu a použitý kuchynský olej, tuk alebo masť vhadzovali len v riadne uzatvorenej PET fľaši!