Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Dňa 20. októbra 2017 budú v obci Lubina rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.


Dôrazne žiadame občanov, aby do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich NEVHADZOVALI nebezpečný odpad (farby, oleje...), elektroodpad (rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier!


Rozmiestnenie jednotlivých kontajnerov:


Obec
- dolný koniec - autobusová zastávka
- pri potravinách Jednota
- na verejnom priestranstve vedľa Augustína Bezeka 
- pri bytovkách
- za humnami - Jančéch stodola
Hrabové - autobusová zastávka
U Rubaninských
Hrnčiarové - obchod
Miškech Dedinka - Požiarna zbrojnica
U Valenčíkov
Podkozince - pri bývalom obchode
Barina - autobusová zastávka
U Kľačkov - autobusová zastávka