Dočasná odstávka služby SMS spravodaj

sms-spravodajZ dôvodu technického problému na hlavnom SMS zariadení, ktoré odosiela SMS správy bude služba SMS spravodaj dočasne nedostupná počnúc dňom 11.10.2017 na obdobie 20 dní. Počas tohto obdobia nebude možné prijímať oznamy na mobilné telefóny, resp. nebudú doručené. Týmto nie je dotknuté prijímanie správ na zaregistrované emailové adresy - oznamy na zadané emailové adresy budú doručované.
Ďakujeme za pochopenie.