Úprava cestovného poriadku autobusovej linky 304 407

busÚprava cestovného poriadku autobusovej linky 304 407 sa týka zapracovania autobusových zastávok Lubina Miškech Dedinka a Lubina U Valenčíkov. Ide o posledný autobusový spoj počas pracovného týždňa, ktorý má odchod z autobusovej stanince v Novom Meste nad Váhom o 22.25 h. Uvedený spoj má konečnú výstupnú zastávku v obci Lubina Hrnčiarové o 23.00 h, hoci potom pokračuje do cieľovej stanice - autobusová stanica Stará Turá, Chirana.


Na základe predloženej žiadosti na TSK zo strany obce Lubina a po jej prejednaní s dopravcom SAD Trenčín, a. s. je možné realizovať pridanie časov na uvedené autobusové zastávky nasledovne:

  • autobusová zastávka Lubina Miškech Dedinka - príchod o 23.02 h
  • autobusová zastávka Lubina U Valenčíkov - príchod o 23.04 h.
Uvedená zmena cestovného poriadku bude po jej schválení zapracovaná a zverejnená obvyklým spôsobom v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v z. n. p. k 10.12.2017.