(Už) patríme medzi vás

IMGS4686
Zrodil sa človek...

O kráse týchto slov sme sa presvedčili v sobotu 14. októbra 2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu, kde sa uskutočnilo slávnostné uvítanie nových občianok a občanov našej obce do života. Našim najmenším Lubinčanom sa prihovoril a do života ich uvítal starosta obce Ing. Martin Beňatinský.

 

Naši noví Lubinčania: ONDREIČKA Ondrej, HABLÁK Juraj, HARUŠTIAK Lukáš, EVINICOVÁ Stela, KOŠTRNOVÁ Natália, HELÍK Vladimír, DRŽÍK Matúš,

ZAGRAPAN Štefan, HROMANDA Martin, ŠKULEC Milan.

Celá slávnosť bola popretkávaná teplým ľudským slovom, prednesom básní v podaní pani Aleny Srnánkovej, ktoré sa miešali so „všakovakými“ prejavmi našich najmenších. Atmosféra bola podčiarknutá prítomnosťou žiačok miestnej základnej školy Nelky Nikol Rojkovej a Marianky Miklánkovej v lubinskom kroji. Uskutočnil sa zápis do pamätnej knihy obce a rodičom boli odovzdané darčekové tašky s kozmetikou pre deti a pamätné listy, ako spomienka na tento neopakovateľný deň.


FOTOGALÉRIA