Človek nemusí byť sýty iba chlebom, alebo ako sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším

cta7

V živote človeka nastanú chvíle, kedy uvažuje o svojom živote a hodnotí svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti, boli aj smútky. Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Asi je to dané tým, že žiadny iný mesiac v roku starobu nevystihuje lepšie. Človek žne plody svojho života a práce, ohýba sa pod ťarchou rokov ako stromy pod ťarchou plodov, v tvári sa mu zračí pestrosť prežitého. Má v sebe múdrosť a zrelosť skúseností. Zvyknem hovoriť, že starší už pre nás a pre túto spoločnosť „niečo“ vytvorili. Teraz je rad na nás, aby sme my – mladí, urobili niečo pre túto spoločnosť, pre starších, aby aj oni mohli užívať plody našej práce. Takým „plodom“ bolo aj sobotné popoludnie 28. októbra 2017 venované pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.


Úcta k starším by mala byť spontánna, nenásilná, sústavná, ale najmä stála – a to nielen v mesiaci október. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré nám môžu odovzdávať. Napokon, vďačíme im za svoj život. A preto Obec Lubina spoločne so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Lubina uvili kytičku z piesní, básní, teplého ľudského slova ako poďakovanie svojim starším občanom za ich prácu, za to, že sú. Pred 16. hodinou sa pomaly začala zapĺňať vynovená sála Kultúrneho domu Gustáva Zocha, do ktorého pribudli nové stoly a stoličky, na chodbu nové závesy a záclony. Vyzeralo to naozaj krásne. Slávnostne prestreté stoly, jesenne vyzdobené pódium, o ktoré sa postarali šikovné ruky Janky Ostrovskej. Posedenie básňou Zrelý vek otvorila Katarína Kučerová. Krátkym príhovorom som privítala prítomných seniorov a poďakovala im za to, že prijali naše pozvanie s prianím, aby sa cítili príjemne, zabavili sa, zatancovali si, či pospomínali na časy minulé. Toto stretnutie svojou prítomnosťou poctili aj významní hostia – poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a poslanec TSK Dušan Bublavý, podpredseda TSK Jozef Trstenský a poslankyne TSK Kvetoslava Hejbalová a Anna Halinárová. A ako sa na správnu návštevu patrí, neprišli s prázdnymi rukami. Do dobrej nálady, či do tanca doniesli vínečko – lahodný zlatistý mok.

Po príhovoroch poslanca NR SR a poslanca TSK Dušana Bublavého a starostu obce Martina Beňatinského, ktorí vyjadrili úctu všetkým seniorom, popriali im hlavne veľa zdravia do ďalších rokov, veľa lásky od najbližších, sme sa rozospievali a podaktorým sa roztancovali i nohy pod stolmi za spevu a hudby speváckeho telesa Bella Musica, za ktorým stojí dvojica šikovných krásnych mladých ľudí - Lukáš Trautenberger a jeho partnerka Michaela Pavlíková. S programom pod vedením pani učiteľky Anny Machajdíkovej vystúpili žiaci a žiačky zo ZŠ s MŠ Samuela Štúra Lubina a s básňami, piesňou tak poďakovali, nielen, svojim starým rodičom za ich lásku a podporu. Humor je korením života a Jeseň života predsa nemusí byť smutná. A oslava našej Jesene života veru smutná nebola. Humorno-satiricko-ironické pásmo Kataríny Kučerovej rozosmialo celú sálu a vytvorilo tak živnú pôdu pre spevácku skupinu Bukovčané z Bukovca. Tí len potvrdili staré známe, že „Myjavci“ sa baviť vedia. Bolo veselo. Úsmevy a spokojnosť ovládla nielen seniorov, ale aj tých, ktorí stáli za organizáciou tohto podujatia. Dôkazom toho je aj pamätná kniha obce obsahujúca podpisy a milé odkazy s poďakovaním za krásny program, za pozvanie. Veď o to nakoniec aj išlo, aby každý, kto sa tohto podujatia zúčastnil, odchádzal šťastný, spokojný, s hrejivým pocitom na srdci. A kto nebol, môže banovať. Ďakujem, že som mala možnosť podieľať sa na tomto krásnom podujatí a spolu so mnou aj ľudia, ktorých si vážim a mám rada.

Patrí sa mi na tomto mieste poďakovať za pomoc a spoluprácu tým, ktorí mi na úkor svojho voľného času pomohli pripraviť toto pekné sobotné popoludnie pre našich seniorov: mojej mame, Ing. Kataríne Kučerovej, Inge Rubaninskej, Ľubici Ostrovskej, Alene Srnánkovej, Monike Ivanovej, Jane a Miroslavovi Ostrovským, Zuzane Sadloňovej a Kataríne Krásnej.

Text: Ing. Simona Štepanovicová


FOTOGALÉRIA