Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

VUC_2017Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V obci Lubina boli vytvorené 2 volebné okrsky. Okrsok č. I - obec a Hrabové s volebnou miestnosťou zasadacia miestnosť Obecného úradu v Lubine a okrsok č. II - Hrnčiarové a Miškech Dedinka s volebnou miestnosťou Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miškech Dedinka. 
Volebný okrsok č. I - počet voličov zapísaných v zozname voličov: 605, pričom voliť prišlo 126 voličov.
Volebný okrsok č. II - počet voličov zapísaných v zozname voličov: 579, pričom voliť prišlo 110 voličov.
Volebná účasť: 19,93 %


Výsledky voľby na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za obec Lubina - volebný okrsok I a II sú uvedené v prílohe. 

pdf_small Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Trenčiansky samosprávny kraj