Zbierka - pomoc

Dňa 17. decembra 2017 v poobedňajších hodinách došlo k požiaru rodinného domu súpisné číslo 165 rodiny Ľubomíra Jarábka. Požiar poškodil značnú časť poschodia rodinného domu, ktorú v tomto predvianočnom čase, musia s vypätím všetkých síl rekonštruovať. Tak ako v minulosti, pri takýchto nešťastiach v našej obci prosíme o pomoc pre našich spoluobčanov formou finančnej zbierky s podporou obecného úradu Lubina. Akákoľvek i malá pomoc je užitočná a podporí postihnutú rodinu nielen hmotne, no i pocitom, že nie sú sami. Finančné prostriedky môžete zasielať bezhotovostne na číslo účtu vedenom vo VÚB, a. s. SK5002000000002128149559 - vedený na meno Anna Jarábková, prípadne hotovostný dar uložiť na sekretariáte obecného úradu Lubina. Pevne verím, že opäť preukážeme svoje cítenie s postihnutou rodinou tak, ako to vieme pri každom jednom nešťastí. V mene rodiny všetkým darcom ďakujem.

Starosta obce Ing. Martin Beňatinský