Oznam - Zdravie v núdzi n. f.

Vážený spoluobčan, 

neinvestičný fond "Zdravie v núdzi n. f." pri NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. sa na Vás obracia s prosbou o poskytnutie 2 % z Vašej ročnej dane pre združenie finančných prostriedkov za účelom nákupu zdravotníckej techniky pre pacientov nášho okresu. 

Získané finančné prostriedky budú použité pri účelovom združovaní finančných prostriedkov na financovanie
NOVOVYBUDOVANEJ JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PRI INTERNOM ODDELENÍ V NEMOCNICI.


V prílohe je uvedené "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré, prosím, v prípade Vášho kladného rozhodnutia po vyplnení doručte na Váš personálny útvar.

Zároveň nám dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí v minulých rokoch pomohli zdravotníctvu v našom okrese poskytnutím časti zaplatenej dane v prospech NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Verím, že spoločnými silami to dokážeme.

MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
riaditeľ NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
a zriaďovateľ neinvestičného fondu "Zdravie v núdzi n. f."

pdf_small List - Neinvestičný fond "Zdravie v núdzi"  

pdf_small Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO