60. výročie založenia Červeného kríža v Miškech Dedinke

V nedeľu 9. januára v zaplnenej sále KD v Miškech Dedinke sa konala výročná schôdza MS ČK z príležitosti 60. výročia jej založenia. Schôdzu kultivovane a s prehľadom viedla Mgr. I. Martinková, privítala vzácnych hostí – prezidentku Slovenského ČK Dr. Kobzovú, riaditeľku Územného spolku ČK v Trenčíne Dr. Koppiovú, starostu obce Lubina Ing. M. Beňatínského a všetkých prítomných.


Správu o histórii a činnosti organizácie sme si vypočuli od predsedníčky MS ČK v M. Dedinke E. Krúpovej. MS má 144 členov z ktorých za darcovstvo krvi 21 má zlatú, 84 striebornú, 54 bronzovú a Ľ. Gulánová diamantovú Jánskeho plaketu. Šiestim, ešte žijúcim zakladateľom MS sa prihovorila Dr. Kobzová a odovzdala im diplomy a darčeky. Tie dostali aj jubilujúci členovia MS. Je priam symbolické, že aj predsedníčka MS ČK. E. Krúpová oslávila svoje životné jubileum 60 rokov. Slávnostné podujatie pozdravili aj hudobníci a speváci FS Javorinka.
Bolo to milé a srdečné stretnutie šľachetných ľudí, ktorí nezištne pomáhajú a darujú pre záchranu iných to najcennejšie – svoju krv.