Oznam verejnosti 06.05.2019.

Dňa 18.mája 2019/sobota/ sa bude v Lubine konať povinné očkovanie psov 
podľa nasledovného časového rozvrhu:

Lubina – kultúrny dom: 8:00 – 9:00 hod.
Hrabové – zastávka: 9:15 – 9:30 hod.
Hrnčiarové – obchod: 9:45 – 10:15 hod.
Miškech Dedinka – osvetový dom: 10:30 – 10:45 hod.
U Valenčíkov – križovatka: 11:00 – 11:15 hod.
Podkozince – býv. obchod: 11:30 – 12:00 hod.
Barina – zastávka: 12:15 – 12:30 hod.
U Kľačkov – zastávka: 12:35 – 12:45 hod.
Poplatok je 7,- € za psa.