Medzinárodný deň vody

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody, ponúka Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín – dať si urobiť orientačný rozbor vody v chemickom laboratóriu TVS, a.s. zadarmo.
Rozbor vody je zameraný na obsah dusičnanov vo vode z vašej studne.


Termín: 21.marec 2011
Čas. od 8.00 – 14.00 hod.
Miesto: Chemické laboratórium TVS, a.s. Biskupická 58, Trenčín
Množstvo: 2 dcl vody – priniesť v čistej sklenenej nádobe

Občania, ktorí nemôžu v uvedenom termíne dopraviť vzorku vody na určené miesto, môžu túto doručiť na obecný úrad do 21.marca 2011 08, 30 h s riadnym označením (meno, priezvisko, lokalita/číslo domu), odkiaľ budú tieto vzorky doručené do laboratória.