Výkup papiera


letk_vkup_papiera_1_4

Dátum : Pondelok 28.10.2019
Čas :
16:00-10 Autobusová zastávka – dolný koniec obce
16:15-30 Obecný úrad Lubina – priestranstvo pred budovou
16:40-50 Plocha pred bytovkami (sú tam 3 postavené bytovky 
vedľa sebaa 4. nižšie) 
17:00-05 Hrabové – autobusová zastávka
17:15-20 Hrnčiarové – priestranstvo pred pohostinstvom 
17:30-35 Podkozince – autobusová zastávka 2. v poradí
17:40-50 Barina – autobusová zastávka (je to oproti MiniFarme)
18:00 - 18,05 U Frantov (na mape to uvádza Ličkovci) –
autobusová zastávka
18:15 - 18,25 Miškech Dedinka – Bistro Tri sestry
18:30 - 18,35 Miškech Dedinka – U Valenčíkov – miesto, kde sú
umiestnené zberné