Za krásne zelené stráne Slovenska

Prašnícky kosecký festival , poriadaný obcou Prašník patrí medzi už tradičné podujatia tejto obce. V prípade záujmu o takúto prezentáciu nášho kraja kontaktujte prosím priamo usporiadateľov. Neprehliadnite fakt, že tieto preteky sú organizované vo folklórnom duchu a bolo by vhodné ich absolvovať v Lubinskom kroji. Občania Lubiny, ktorí sa k tomuto festivalu prihlásia ako súťažiaci, kontaktujte prosím Obecný úrad Lubina ktorý prevezme nad Vami záštitu a sponzorské povinnosti.