Otvorenie viacúčelového ihriska v Lubine

V sobotu dňa 28. mája 2011 o 14.hod. slávnostne uviedli poslanci OZ v Lubine Pavol Čamek, Branislav Znachor a Ivan Krúpa do prevádzky viacúčelové ihrisko. Podporu mali u funkcionárov oboch športových klubov a napriek nepriaznivému počasiu tešili sa prítomnosti našich spoluobčanov i pozvaných hostí.


Predseda komisie pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport Ivan Krúpa vo svojom príhovore uviedol potrebu a veľmi dobré umiestnenie multifunkčného ihriska priamo pri našej ZŠ, kde ho môžu bezplatne využívať nie len naši spoluobčania, ale aj žiaci. Poďakoval bývalému OZ a bývalému starostovi Milanovi Ostrovskému za ich snahu o vybudovanie tohto areálu. Ospravedlnil súčasného starostu obce Lubina, Ing. Beňatinského za neúčasť pri otvorení ihriska zo zdravotných dôvodov a poprial mládeži a športovcom, aby mohli toto ihrisko ešte veľmi dlho využívať. Potom symbolicky otvoril bránu a pozval futbalové mužstvá Lubina dedina a Lubina kopanice k prvému zápasu na novom ihrisku.