Rekonštrukcia areálu amfiteátra

V sobotu 4. Júna 2011 sa uskutočnila brigáda na vrchu Roh za účelom rekonštrukcie tohto areálu. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli tak nezištne k celkovej obnove tak krásneho miesta, ktoré má za sebou bohatú kultúrnu históriu. Bolo nádherné vidieť ľudí, ich zanietenosť a odhodlanie znovu oživiť to čo tu vystavali ich rodičia, priatelia a známi ktorí sú určite hrdí na pokračovateľov ich diela.

Verím, že zanietenosť a odhodlanie týchto ľudí bude príkladom aj pre ďalších a spoločne obnovíme tento kultúrny stánok do podoby, ktorá bude dôstojne reprezentovať našu obec pri rôznych príležitostiach. V priestore amfiteátra rozobrali a vyčistili brigádnici celé hľadisko, odstránili schátrané drevo a vykosili okolie. Taktiež sa odstránilo drevené obitie oblúkovitej strechy javiska a vyčistila sa strecha budovy, ktorá je takto pripravená na rekonštrukciu. V nasledujúcej etape bude potrebné vyčistiť a natrieť kovové konštrukcie stavby a následne i nový drevený obklad amfiteátru.

Na príklade ľudí ktorí prišli a pomohli je vidieť nezvrátiteľný fakt, že sme vykročili správnym smerom a obnova obce i v tejto oblasti občanov zaujíma a nie je im ľahostajné, ako sa s majetkom obce nakladá a čím sa obec môže prezentovať. Preto chcem ešte raz vysloviť poďakovanie účastníkom tejto akcie, osobne to vnímam ako podporu zo strany občanov v mojej funkcii a v mojich krokoch smerujúcich k rozvoju obce. Bez záujmu občanov a ich zainteresovanosti do vecí obecných nie je možné zveľadiť to čo nám zanechali predošlé generácie ľudí, ktorí bolí skromní no húževnatí, pracovití a so srdcom na pravom mieste.