Požiar na Dúbrave

Vážení spoluobčania,

chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri hasení požiaru domu Schindlerovcov. Dokázali ste, že viete v ťažkých životných situáciách pomôcť a zjednotiť svoje sily. Bohužiaľ veľa sa z hmotného majetku nezachránilo no verím, že ľuďom v nešťastí podáme spoločne pomocnú ruku v prípade potreby i neskôr. Zvlášť sa chem poďakovať profesionálnemu hasičskému zboru z Nového Mesta nad Váhom, Myjavy v neposlednom rade našim obidvom dobrovoľným hasičským zborom, ktorí dokázali svoju opodstatnenosť i napriek chýbajúcej či zastaralej technike.

Na tomto nešťastí si musíme uvedomiť, že ich príprava a vybavenie v našej obci je do budúcnosti nevyhnutnosťou už len vzhľadom k náročnosti terénu, prístupu k zdroju vody a hlavne miestnej orientácie v jednotlivých osadách na kopaniciach.
Ešte raz vďaka Vám všetkým Ing. Martin Beňatinský, starosta obce Lubina