Potravinová pomoc

Vážení občania
Slovenská republika sa v tomto roku prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Hlavným cieľom pomoci je distribúcia potravín (múka pšeničná hladká a bezvaječné cestoviny).

Pomoc sa týka občanov:
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, osoby na hranici životného minima (potrebné predložiť potvrdenie – úrad práce, soc. vecí a rodiny)
- nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,-€ (je potrebné predložiť rozhodnutie o poberaní dôchodku – sociálna poisťovňa).

KAŽDÁ OSOBA SI MUSÍ SVOJ NÁROK UPLATNIŤ INDIVIDUÁLNE NA OCÚ LUBINA DO 31.JÚLA 2011.

list p. ministra Zsolta Simona