Deti – naša budúcnosť

Vážení spoluobčania,

vo chvíľach, keď čítate tieto riadky je skoro po prázdninách a naše deti sa pomaly pripravujú na návrat do škôlok a školských lavíc. Preto by som sa prednostne chcel prihovoriť Vám – rodičom, ktorí svoje deti umiestňujete do materskej škôlky a základnej školy tu v Lubine, a vysloviť Vám tak poďakovanie za to, že Vaše deti vychováva práve naše Lubinské školstvo, ktoré im dáva dostatočne kvalitnú prípravu pre všeobecný rozhľad a snáď, v to pevne verím, i citovú väzbu na našu obec.


V mesiaci jún sa dostavil úspech v podobe získania finančnej podpory nami podaného projektu týkajúceho sa rekonštrukcie ZŠ s MŠ Samuela Štúra v Lubine z prostriedkov fondu SPP Ekofond, a to v celkovej výške 35 585 EUR. Táto informácia je taktiež zverejnená na webovej stránke inštitúcie (www.ekofond.sk). Pre mňa osobne to predstavuje jeden zo základných úspechov naštartovania školstva z pohľadu prílivu žiakov zatraktívnením našej školy. Na základe týchto prostriedkov sa bude realizovať výmena okien na budove a vykoná sa termostatická regulácia vykurovacieho systému celej budovy, čo prinesie úsporu vo finančných prostriedkoch vynakladaných na kúrenie. Ak vezmeme do úvahy fakt, že na každé jedno dieťa navštevujúce našu školu dostávame v priemere 1 795,88 EUR, bude to nemalá čiastka, ktorá sa takýmto spôsobom ušetrí a môže sa použiť na vyplnenie výpadku financií, ktoré so sebou „odnášajú" lubinské deti dochádzajúce do iných miest a obcí. Je to tiež nemalá suma – napríklad pri desiatich deťoch prichádzame takto o čiastku 17 958,80 EUR ročne. Preto od budúceho školského roka (september 2011) chceme zaviesť príspevok na cestovné pre dochádzajúce deti vo výške 50 EUR / rok, čo by malo pokryť celoročné náklady na cestovné detí, ktoré dochádzajú napríklad z kopaníc do dediny. Aj to predstavuje jeden z motivačných prvkov pre naplnenie škôlky a školy v našej obci.

Za všetkým týmto snažením sa skrýva len jedno jediné, že to robíme pre naše deti, ich budúcnosť a budúcnosť našej obce. A preto Vám milí rodičia ešte raz ďakujem za to, že umiestňujete svoje deti v našej škôlke a škole, ktoré tieto inštitúcie vychovajú k spolupatričnosti a hrdosti na svoju obec.

Dovoľujem si v závere pripomenúť termín zapísania detí do MŠ a ZŠ v Lubine, ktorý je vzhľadom k prideľovaniu finančnej dotácie stanovený na 15. septembra 2011 u riaditeľky ZŠ s MŠ S. Štúra Mgr. Eriky Vrzalovej.

Ing. Martin Beňatinský

starosta obce Lubina