Návšteva z Kovačice a zborový deň

V dňoch 17.- 21. augusta sme privítali v našej obci a v cirkevnom zbore vzácnych hostí zo Srbska – Kovačice. Vyšli na našu Javorinu, navštívili Košariská, poklonili sa pamiatke M. R. Štefánika na Bradle, pookriali v Piešťanoch...

Milé prekvapenie na nich čakalo v sobotu 20.8. Na lubinskom ihrisku bol výborne zorganizovaný zborový deň – zaujímavé súťaže, priateľské stretnutia a k tomu samozrejme povestné lubinské pohostenie. Veľmi sme sa potešili vzácnej návšteve PhDr. Dušana Čaploviča, Dr.Sc. Prišiel medzi nás i preto, aby sa stretol s priateľmi z Kovačice.

Starý otec D. Čaploviča bol evanj. kňazom v Kovačici v časoch násilnej maďarizácie. A keďže i jeho zásluhou si udržali slovenčinu – reč svojich predkov, spevácky súbor z úcty k nemu nesie jeho meno – Spevokol Jána Čaploviča z Kovačice. D. Čaplovič navštívil aj naše múzeum a so záujmom si prešiel všetky expozície.

Zborovému dňu prialo i pekné slnečné počasie. Súťažilo sa v mnohých disciplínach: v hľadaní biblických citátov, v skladaní mien biblických dvojíc, v hádzaní šípkami, mnohí si preverili vedomosti z dopravy, z telovedy, z náboženstva a šikovnosť i schopnosť súťažiacich pri záchrane životov a majetku preverili i hasiči. Veľmi zábavné bolo i jedenie slivkových guliek na čas.

Nedeľu 21. 8. prišli vzácni hostia zasvätiť do nášho chrámu. Slovom Božím poslúžila domáca farárka ThDr., E. Juríková, na organe hral kantor a dirigent spevokolu z Kovačice. Dôstojnosť bohoslužieb umocnili naši hostia svojim spevom, príhovorom a peknou básňou. Pre všetkých, ktorí boli v chráme to bol nezabudnuteľný zážitok.

 

 

Sprava: PhDr. D. Čaplovič, Ing. M. Beňatinský, starosta obce, Mgr. A. Machajdíková, zástupca starostu
Naši hostia v kostole
Pohľad do obecenstva
Slivkové guľky chutili

Zprava: PhDr. D. Čaplovič, Ing. M. Beňatinský, starosta obce, Mgr. A. Machajdíková, zástupca starostu
Pohľad do obecenstva
Slivkové guľky chutili
Zručnosť preverovali hasiči
Nájsť biblické citáty nebolo ľahké
Deti boli šťastné a spokojné
Katka je v telovede dobrá8
,9,10, Naši hostia v kostole

Text a foto O. Hrabovská