Dôstojné oslavy SNP na vrchu Roh

V predvečer osláv – v sobotu 27. 8. sa zišli v amfiteátri v Rohu a pri symbolickej vatre občania blízkeho i širšieho okolia. K zúčastneným sa prihovorili poslanci NR SR B. Ondruš, D. Bublavý, predseda Ob.V SZPB J. Hulínek a starosta obce Lubina Ing. Beňatinský. Premietal sa dokumentárny film o partizánovi Pavlovi Harušťákovi, ktorý zachránil 18 amerických letcov. Komentár ku filmu povedala Ing. Oľga Hrabovská. V družnej debate a pri harmonike strávili občania pekný večer.

 

V nedeľu doobeda – 28. 8. sa spomienkové slávnosti začali pri dome kde žil partizánsky veliteľ a legenda podjavorinského odboja kpt. Miloš Uher. Básňou sa prihovorila zasl. umelkyňa E. Kristinová, príhovor mala Ing. Hrabovská a piesňou „Kto za pravdu horí" zúčastnení krátke zastavenie ukončili.

Pozvaní hostia sa zhromaždili v KD v Miškech Dedinke, kde po príhovore starostu Ing. Beňatínskeho si prezreli výstavku, občerstvili sa a odobrali k pamätníku SNP na vrchu Roh. Tam početné delegácie v zastúpení poslancov NR SR, delegátov Trenč. samosprávneho kraja, okresu, armády, spoločenských organizácií, hosťov z Moravy položili vence a poklonili sa pamiatke padlých hrdinov.

Dôstojnosť slávností umocnila svojou prítomnosťou a precíteným prednesom Eva Kristinová. Kyticu kvetov položila k pamätníku Zora Uhrová, dcéra kpt. M. Uhra. Veľmi slávnostný a emotívny bol akt odovzdávania bojovej zástavy oddielu Hurban. Po smrti veliteľa 2. čsl. partizánskej brigády J.V. Stalina gen. Jozefa Brunovského ju priniesol a odovzdal do rúk starostu obce Lubina jeho syn Štefan Brunovský. K prítomným sa prihovoril poslanec NR SR Jaroslav Baška, predseda Ob.V SZPB J. Hulínek, spevom slávnosti oživila spevácka skupina Klenotnica zo Bziniec p. J. Pietnu spomienku s prehľadom a kultivovane moderoval Ivan Krúpa, predseda Komisie pre rozvoj, vzdelanie, kultúru a šport pri OZ Lubina.

Slávnosti pokračovali bohatým kultúrnym programom v amfiteátri. Účinkovali: FS Zakarpatia z Užhorodu, FS Krajňanec z Krajného, Dychová hudba Bodovanka z Krivosúdu-Bodovky a Country skupina Dostavník z Bánoviec n.B.1. Zľava: poslanci NR SR B. Ondruš, D. Bublavý, starosta Lubiny M. Beňatinský, predseda ObV SZPB J. Hulínek
2. V predvečer SNP pri vatre
3. Pred domom M. Uhra – E. Kristinová, M. Beňatinský
4. Zľava: M. Beňatinský, D. Bublavý, Z. Uhrová, T. Hlobeň, Š. Brunovský, J. Hulínek
5. Vpredu starosta M. Beňatinský a lubinské deti
6. Akt odovzdania bojovej zástavy – sprava Š. Brunovský, M. Beňatinský, J. Hulínek

Foto a text O. Hrabovská