Tradičný kapustovo-lekvárový večer

- s príchodom Mikuláša pripravil 5. decembra riaditeľ OD Dr. M. Hodžu v Miškech Dedinke pre temer 80 ľudí z kopaníc, dediny i blízkeho okolia.

Príjemnú atmosféru navodila báseň M. Rázusa ADVENT, ktorú nám ako pozdrav poslala naša čitateľka Doc. MUDr. Zlata Šallingová z Košíc. Ing. Anka Riecka, ako vždy, zaujímavo hovorila nielen k téme večera, ale zodpovedala na mnohé zvedavé otázky ohľadom potravín. Zakaždým príde s niečím novým, zaujímavým, čo v praxi potom všetci odskúšame.Hodnotili sme 16 vzoriek kyslej kapusty a 24 vzoriek všakového lekváru. Zhodli sme sa, že najlepšiu kyslú kapustu mala Miladka Solovícová z dediny, Elenka Ostrovská z Podkoziniec a Lydka Tupá z Hrnčiarového. Nebolo jednoduché vybrať ani z množstva lekvárov — slivkových, belicových, marhuľových, malinových, šípkových, jahodových... Ale vyhodnotili sme! Najviac chutili šípkové lekváre Janky Chudíkovej a Vl. Pagáča, aj malinový lekvár Miladky Solovicovej. Po tomto „predjedle" už nosili na stoly trojakú kapustnicu a chlieb. Varili — starosta Ing. Martin Beňatiský, Danka Harušťáková a Braňo Znachor. Všetky boli výborné, veľmi chutila i starostova, pre nás netradičná, kapustnica z východu.

K dobrej, srdečnej a priateľskej atmosfére prispeli i mäkučké kapustníky Elenky Krúpovej z M. Dedinky, vynikajúce makovníky Oľgy Potťfajovej od Súpkov, chutné piza-rožky Miladky Solovicovej, obľúbené slimáčky Milky Jarábkovej zo Záhradskej i chutné, uhnilíčané mišpule. Všetky tie dobroty sme zapíjali „tuhým", čo priniesli chlapi, a voňavým čajom. Na záver nás „prebrali" dvaja štedrí Mikuláš, s košmi plných jabĺk a sladkostí. Bol to, ako vždy, vydarený večer. Na budúci rok budú k lekváru aj palacinky. Pozývame vás!

 


Foto a text O. Hrabovská