Potravinová pomoc – oznam

Občania, ktorí si zažiadali o potravinovú pomoc a splnili podmienky na jej pridelenie, môžu sa v nasledujúcich dňoch dostaviť na Obecný úrad v Lubine, a potravinová pomoc v podobe 20 kg pšeničnej hladkej múky a rovnakého množstva bezvaječných cestovín im bude pracovníkmi Obecného úradu vydaná. Potravinová pomoc bude vydávaná v súlade s úradnými hodinami Obecného úradu.