Červený kohút znova vyčíňal

Kopec1Dňa 5. februára 2012 sa v skorých ranných hodinách vznietila strecha domu rodiny Kopcových z Hrnčiarového. Ako je možné vidieť na obrázkoch bola zničená celá strecha zadnej časti domu a podstatná časť strechy prednej obývanej časti. Požiar sa podarilo lokalizovať aj vďaka rýchlemu zásahu našich dobrovoľných hasičských zborov, ktoré výdatne pomáhali svojim kolegom profesionálom.

Touto cestou chcem ako starosta obce, a v mene postihnutej rodiny Kopcových, poďakovať všetkým tým, ktorí ochotne pomáhali pri likvidácii požiaru a jeho následkov. Poďakovanie patrí susedom, známym a všetkým ochotným a dobrým ľuďom preukazujúcim spolupatričnosť pri tomto nešťastí.
Milan Kopec je známy ako človek, ktorý sa zaujíma o dianie v obci. Je aktívny v kultúrnom, spoločenskom i cirkevnom živote. Všetci ho určite poznáte z Pochovávania basy u Miškov ako nezabudnuteľného protagonistu farára.
Týmto obec Lubina v spolupráci s cirkevným zborom ECAV v Lubine vyhlasuje verejnú zbierku na opravu domu rodiny Kopcových. Finančné prostriedky môžete posielať na číslo účtu 0273080077/0900 – majiteľ Milan Kopec, alebo poskytnúť v hotovosti v pokladni obecného úradu Lubina.
Pevne verím, že i v tejto ťažkej dobe, kedy každý z nás obracia deň, čo deň každé jedno euro v dlani, sa nás nájde dosť takých, ktorí prispejú aspoň malou čiastkou k obnove zničeného majetku.
Vopred všetkým ďakujem za seba i rodinu Milana Kopca.

Ing. Martin Beňatinský
starosta obce LubinaČervený kohút znova vyčíňal
Pridané dňa 6. Február 2012