Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí do MŠ LubinaZákladná škola s materskou školou S. Štúra Lubina oznamuje, že dňa 21. marca 2012 sa uskutoční ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Lubina.

Zápis bude prebiehať v čase od 10,00 do 16,00 hod. v budove Materskej školy.

K zápisu je potrebné si so sebou priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a preukaz poistenca dieťaťa.

Pre viac informácií môžete kontaktovať p. Dagmar Podolanovú, zRŠ na tel. čísle 032/7778 416.