Vaše 2 % majú zmysel

2_percenta_0Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať  

2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2011. Rozhodnutie, komu

2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.

 

Možnosť poukázať 2 % z dane organizáciám v rámci obce Lubina:

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Samuela Štúra Lubina s MŠ Lubina

Obecný športový klub Lubina

 

 Dobrovoľný hasičský zbor Lubina - Miškech Dedinka

TJ Lubina - Kopanice

 

 

Poukázanie 2 % z Vašich daní

 
Vyplnenie formulára Vyhlásenie je vlastne platobný príkaz pre štát (daňový úrad), kam má poslať 2 % minuloročnej dane. Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musia k Vyhláseniu priložiť zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. 

  1. Fyzické osoby (SZČO) a zamestnanci
  • Minimálna výška na poukázanie 2 % je 3,32 EUR. Dve percentá od fyzických osôb môžu byť poukázané len v prospech jednej organizácie. To znamená, že nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.

     B.  Právnické osoby (firmy, PO)

  • Právnické osoby poukazujú 2 % zo zaplatenej dane priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky (v závislosti od typu daňového priznania).
  • POZOR: 2 % poukazujú len tie PO, ktoré v roku 2011 darovali 0,5 % z daní. Tie PO, ktoré nedarovali, môžu poukázať len 1,5 % z daní. Podrobnejšie vysvetlenie môžete nájsť na www.rozhodni.sk.
  • Minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 EUR.