Svetový deň vody a TVS, a. s.

svetovy_den_vody1

Vážení občania,

ak chcete vedieť, aký obsah DUSIČNANOV má voda z Vašej studne, môžete doniesť 2 dcl vody (vodu si prineste v čistej sklenenej uzavretej nádobe) dňa 21. marca 2012 na Obecný úrad v čase od 7:00 do 17:00 hod. Následne bude táto vzorka odovzdaná spoločnosti TVS, a. s., ktorá ju vo svojom laboratóriu vyhodnotí. 

 

 

Poprípade Vám môže byť rozbor urobený na počkanie, a to v Chemickom laboratóriu TVS, a. s. Biskupická 58, Trenčín dňa 22. marca 2012 od 8:00 do 14:00 hod.

V rámci Svetového dňa vody Vás TVS, a. s. zároveň pozýva na proces čistenia odpadových vôd odborníkmi prevádzkového strediska kanalizácie a ČOV ukážu proces čistenia vody a budú pracovať len pre Vás. A to dňa 22. marca 2012 v čase od 8:00 do 16:00 hod. s miestom konania ČOV Trenčín - pravý breh (na ceste medzi Trenčínom a Kostolnou - modré budovy v poli).

 

Pozvánka

"Kvapka krvi nad kvapku krvi"

Národná transfúzna stanica Trenčín

 

Vodári už 4. rok darujú spoločne pár vzácnych kvapiek krvi. Voda a krv sú dve najvzácnejšie tekutiny pre život. Pripojte sa a darujte krv s trenčianskymi vodármi dňa 29. marca 2012 v čase od 7:00 do 14:00 hod. v NTSTN.

Odmena je dobrý pocit a darček od TVS.