Pokuta za vypaľovanie trávnatých porastov

VÁŽENÍ OBČANIA!

 

Na väčšine nášho územia pretrváva teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom, a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi, a občanov týmto vyzýva:

 

  • nevypaľujte trávu ani iné suché porasty!
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • nefajčite v lesoch!
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská - a nezakladajte oheň priamo v lese!
  • pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR, čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú finančnú hodnotu.

 

Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým, a preto dodržujte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.