Vaše 2 % majú zmysel

2_percenta_0Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať  

2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2012. Rozhodnutie, komu

2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.

 

Možnosť poukázať 2 % dane nasledovným organizáciám v obci Lubina:

 

Dobrovoľný hasičský zbor Lubina

Základná škola s materskou školou S. Štúra Lubina

Občianske združenie Holubyho poľný kvet

Dobrovoľný hasičský zbor Lubina - Miškech Dedinka