Začatie stavebných prác - oznámenie

Enermont, s. r. o. Bratislava v zastúpení stavebníka - ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 816 46 Bratislava, oznamuje začatie stavebných prác na stavbe:


"TN Lubina U Kopcov, rekonštrukcia NNV siete".

 

Prípadné škody na majetku dotknutých majiteľov nehnuteľností budú komisionálne posúdené a škody uhradené.

Plánované vypnutia vedenia budú včas nahlásené a občania budú o nahlásených odstávkach el. energie v obci včas informovaní prostredníctvom Obecného úradu.

 

Predpoklad začatia prác: máj 2013

Predpoklad ukončenia prác:júl 2013

 

Rozsah prác:

 

Rekonštrukcia vzdušnej NN siete v časti U Kopcov, prevažná časť úseku v súbehu s miestnou komunikáciou - celý úsek rekonštrukcie bude v jestvujúcej trase el. vzdušného vedenia.

 

 

Enermont, spol. s r. o.

Hraničná 14

827 14 Bratislava

 

Tel.: +421 2 5061 3111

Fax: +421 2 5061 3826

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.