UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

HaZZ_znak

Vážení občania,

pomaly prichádza jarné obdobie, ktoré sa každoročne prejavuje veľkým nárastom počtu požiarov v prírodnom prostredí. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi a na občanov týmto apeluje:

 

  • Nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • Nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • Nefajčite v lesoch!
  • Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská!
  • Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

 

Vážení občania,

chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.