Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci

Vážení občania,

 

v dňoch 2. a 3. mája budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na odpad, a to nasledovne:

 

Obec
dolný koniec ZASTÁVKA
stred obce VEDĽA PARKU
horný koniec obce PRI BYTOVKÁCH
Hrabové ZASTÁVKA
Hrnčiarové OBCHOD
Miškech Dedinka POŽIARNA ZBROJNICA
U Valenčíkov
Podkozince PRI BÝVALOM OBCHODE
Barina ZASTÁVKA
U Kľačkov ZASTÁVKA


Do kontajnerov je zakázané hádzať: papier, biologický odpad, elektroodpad, plasty!