Deň matiek v KD G. Zocha Lubina

Desiaty máj v Kultúrnom dome G. Zocha v Lubine bol venovaný našim najdrahším osobám - mamám. Základná škola s materskou školou S. Štúra pripravila pre všetky mamičky, babičky krásny program popretkávaný básňami, piesňami a humornými scénkami, ktoré mali ukázať, že mamy si treba vážiť, ľúbiť a pomáhať im! S krátkym programom vystúpili najmenšie deti z materskej škôlky v podaní mažoretiek, krásnu pieseň - Neboj sa mama zaspievali sestry Viktória a Laura Drgoncové a nejedno oko počas nej nezostalo suché. Každá mama na záver programu dostala od svojho dieťaťa ručne vyrobené srdiečko ako spomienku na tento slávnostný deň.